Al-Rahmah merupakan Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan Islam oleh LP2M STIT Darussalimin NW Praya Lombok Tengah. Kajian Keislaman fokus pada kajian Filsafat Islam, Teologi Islam dan Tasawuf. Adapun kajian Pendidikan Islam fokus pada Pendidikan Agama Islam (PAI), terutama pada aspek pemikiran dan metode pendidikan Agama Islam.